2012-03-16

Beste hizkuntza batzu : Otros idiomas


Kaixo:
Aste honetan gomendioa egitera baino, zeutarik askorentzat oso interesgarriak izango direlakoan, euskaraz zein gaztelainaz gain bestelako beste zenbait hizkuntzez ere irakurtzeko literatura lanak ere badaudela jakineraztera gatoz.
Hauteaz gain hiztegiak eta gramatika liburuak badaude ere hemen literatura lanak baino ez ditugu zehazten.

Ingeleraz hemen
Frantseseraz hemen
Alemaneraz hemen
Italieraz hemen
Catalaneraz hemen
Galegoeraz hemen

Hola:

Esta semana más que una recomendación queremos informaros que en la biblioteca además de literatura en euskera y castellano también tenéis a vuestra disposición obras en diferentes idiomas.
También podéis consultar unn buen número de diccionarios y libros de gramática.


En inglés aquí
En francés aquí
En alemán aquí
En italiano aquí
En catalán aquí
En gallego aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario