2015-10-30

¿Quién controla el futuro? - Jaron Lanier

Jaron Lanierrek, errealitate birtualeko aitzaindariak,  gaurko gizartean teknologia duen paperari buruz dihardu ezinbesteko liburu honetan.
Pentsalari honen arabera teknologiak zeresan handia izan du pairatzen ari garen krisialdi honetan, izan ere, bere iritziz, teknologia izan da  komunikabideen edo industriaren sektorearen hondoratzearen erantzulea. Egoera honen aurrean Lanierrek, informazio ekonomi berria sortzea proposatzen du,  teknologiaren menpe egongo  ez den ekonomia, hain zuzen ere.
Zelan kontrolatzen gaituzten eta zer egin dezakegun oraingo mundu digitalean  bizirauteko ezinbesteko irakurketa.     

Jaron Lanier, padre de la realidad virtual, reflexiona sobre el papel que desempeña la tecnología en la sociedad actual.
Según este importante pensador, la tecnología ha tenido un papel decisivo en la crisis actual llegando a destruir sectores como los medios de comunicación o la industria. Ante ello, Lanier nos propone crear una nueva economía de la información que impida que la tecnología decida nuestro futuro.
Lectura imprescindible para entender de que forma nos controlan y que podemos hacer para sobrevivir en el mundo digital.
Fitxa

No hay comentarios:

Publicar un comentario