2014-01-30

SociofobiaUtopia neoliberalaren gainbeherakadaren ostean gure kontsensu garaikide onartuena,  eta ondorioz, zabalduna, komunikazio teknologiek giza dinamika positibok eragiteko daukaten gaitasunean datza . Irizpide , sinesmen,  edo agian hobe esanda, paradigma honen arabera, sare sozialeen astinduak, ezagutzaren merkatua,   gure bizitza isolatu goibel eta aspergarriak eta  gure demokrazia ahituak ere biziberritu , indarberritu egingo lituzke. Beraz,  Interneta,  gure aurreko arazo zaharkituak, modernitatek utzitako zama hain zuzen,  gainditzeko lanabesa ezinhobea, ezinbestekoa  dela nahi dugu irudikatu edo sinetsi. Liburu honek dogma ziberfetxista hau zalantzan jartzen du. Egilearen arabera Internetak errealitate soziala handitu beharrean murriztu, mugatu  egin du ,  eta harreman pertsonalekiko edota ekintza politika zuzenekiko konfindatza , atxikimendu eskasa edo eza eragin du. Baina egileak ez du horretara mugatu nahi bere lana, eta behinolako, arestiko, elkarren aurkako tradizio politikoak aztertutakoan,  kapitalismo ostekoa egitasmo egingarri aurkezten du.

Tras el derrumbe de la utopía neoliberal, el gran consenso ideológico de nuestro tiempo es la capacidad de las tecnologías de la comunicación para inducir dinámicas sociales positivas. La economía del conocimiento se considera unánimemente como la solución al deterioro especulativo de los mercados; las redes sociales son el remedio a la fragilización de nuestras vidas nómadas y globalizadas; la ciberpolítica aspira a regenerar nuestras democracias exhaustas... Nos gusta imaginar Internet como una especie de ortopedia tecnológica que ha transformado hasta el punto de su virtual superación los dilemas prácticos heredados de la modernidad.Sociofobia cuestiona, en primer lugar, este dogma ciberfetichista. La ideología de la red ha generado una realidad social disminuida, no aumentada. Sencillamente ha rebajado nuestras expectativas respecto a lo que cabe esperar de la intervención política o las relaciones personales. Por eso Sociofobia, en segundo lugar, realiza una ambiciosa reevaluación crítica de las tradiciones políticas antagonistas para pensar el postcapitalismo como un proyecto factible, cercano y amigable.


Fitxa

No hay comentarios:

Publicar un comentario